• ایران
  • سه شنبه ، 30 شهریور 1400

سخنگوی سازمان انرژی اتمی آژانس نمی تواند بر اساس ادعاهای جاسوسی رژیم صهیونیستی از ایران درخواستی داشته باشد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ما درباره بخشی از درخواست ها و دسترسی هایی که آژانس داشته است ملاحظه ای داشتیم که این ملاحظات حقوقی بوده و همیشه بر آن ها پافشاری کرده ایم.