• ایران
  • چهارشنبه ، 8 بهمن 1399

سپرده گذاری مردم در بانک ها زیاد شد

برآوردهای آماری بانک مرکزی بیانگر افزایش ۲۷ درصدی مانده سپرده ها و ۲۲.۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان آبان ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل است.