• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

مجتمع فولاد صنعت بناب پتانسیل تولید ۵۰ درصد فولاد استان آذربایجان شرقی را دارد

مدیرعامل گسترش صنایع و معادن ماهان گفت: مجتمع فولاد صنعت بناب طبق پروانه بهره برداری‌های اخذ شده و توان تولید دو واحد فولادسازی و ۷ خط نورد، پتانسیل تولید ۵۰ درصد فولاد استان آذربایجان شرقی را دارد.