• ایران
  • پنجشنبه ، 2 بهمن 1399

معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده مردم شبستر : مردم به فقرمطلق رسيده‌اند

گلشن راز: اگر به مشكلات توجه نكنيم سقوط نمي كنیم بلكه دچاره بحران‌هاي زياد اقتصادي واجتماعي خواهيم شد و درواقع سوريه دوم شكل خواهدگرفت.