• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

آقاپور نماینده شهرستان شبستر ارز دیجیتال در اولویت کشور نیست

گلشن راز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید در شرایط جنگی اقتصادی پرداختنبه ارز دیجیتال اولویت کشور نیست.