• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

افتتاح مدرسه خیرساز 12 کلاسه

یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه خیر ساز در شهرستان اسکو استان آذربایجان شرقی افتتاح شد.

تعویق مصاحبه گزینشی داوطلبان استخدامی سال 98

مدیر هسته گزینش آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به ملاحظه شرایط حاضر، رعایت حال داوطلبان و برای پیشگیری از شیوع بیماری اخیر در شورای هسته گزینش تصمیم گرفته شد مصاحبه های داوطلبان به تعویق بیفتد.