• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

توصیه های کرونایی هنگام استفاده از عابربانک ها

یکی از اماکن ناقل کرونا، عابر بانک ها هستند، هنگام کار با آنها از دستکش های یک بار مصرف یا در نهایت دستمال کاغذی استفاده کنید تا مانع شیوع ویروس کرونا شوید.