• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

جریمه دیرکرد امانت کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری بخشیده شد

تمام جریمه‌های دیرکرد کتاب‌های امانت گرفته شده توسط اعضای کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال جاری بخشیده می‌شود.

سد بزرگ در انتشار یأس کرونایی

اعتقاد به خدایی مهربان که از همه‌ امور آگاه و بر هر کاری تواناست، افزون بر آنکه تحمل سختی‌های پیش آمده را آسان می‌سازد، نگرانی درباره‌ آینده را نیز از میان می‌برد.

خصلت ایرانیان در مواقع بحران/ جهاد ادامه دارد؛ از مدافعان حرم تا مدافعان سلامت

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحران «عدم تعادلی» نیازهای مادی و خودخواهی‌های انسانی را تقویت می‌کند و غربی‌ها را از هموطنانشان، گذشت و ایثار در مقابل ویروس کرونا دور می‌کند.