• ایران
  • سه شنبه ، 30 شهریور 1400

ویروس کرونا، جشنواره جهانی فیلم فجر را به تعویق انداخت

کیوان کثیریان، مدیر ارتباطات و رسانه های سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، اعلام کرد با هماهنگی با ریاست سازمان سینمایی و رایزنی با فیاپف، تصمیم برآن شد این رویداد سینمایی، در نیمه دوم خرداد ۱۳۹۹ برگزار شود.