• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

همزمان با دهه فجر؛ برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنر های سنتی در شبستر

همزمان با دهه فجر نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی به همت هنرمندان توانمند شهرستان شبستر در محل مجتمع فرهنگی هنری شیخ محمود شبستری دایر شده است.