• ایران
  • چهارشنبه ، 8 بهمن 1399

همزمان با دهه فجر؛ برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنر های سنتی در شبستر

همزمان با دهه فجر نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی به همت هنرمندان توانمند شهرستان شبستر در محل مجتمع فرهنگی هنری شیخ محمود شبستری دایر شده است.