• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

آیت‌الله محسن حبیبی درگذشت

آیت‌الله محسن حبیبی تولیت مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی دعوت حق را لبیک گفت.