• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران با ما همکاری نکند وارد بحران می شویم

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد چهارشنبه مدعی شده چنانچه ایران به تعهداتش ذیل برجام عمل نکند بحران ایجاد خواهد شد.