• ایران
  • جمعه ، 26 دی 1399

پزشکیان: اذن رهبر انقلاب، کشور را از بحران خلاء بودجه نجات داد

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اذن رهبر انقلاب، کشور را از بحران خلاء بودجه نجات داد، گفت: مقام معظم رهبری تایید کردند که بودجه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شود تا کشور بدون بودجه نماند.