• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

دستگاه کنترل دمای بدن در گیت‌های ورودی برای کنترل ویروس کرونا تولید بومی شد

با توجه به شیوع کرونا دستگاه ترمومتر برای کنترل دمای بدن روی گیت‌های ورودی توسط پژوهشگران سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی ساخته شد.