• ایران
  • سه شنبه ، 30 شهریور 1400

دیپلمات روس: ایران به تعهدات خود در قبال آژانس عمل کرده است

مدیر بخش عدم گسترش و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه گفت: به رغم برخی گمانه زنی ها، ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی متعهد بوده و صحبتی بر سر هر گونه تخلف از جانب تهران مطرح نیست.