• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

پلوسی: ترامپ خطرناک ترین فرد در تاریخ آمریکا است

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای گفت ترامپ خطرناک ترین فرد در تاریخ آمریکا بوده و این کشور نمی تواند چهار سال دیگر او را تحمل کند.