• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

رئیس‌جمهور اسبق آفریقای جنوبی: میراث «ماندلا» مبنی بر حمایت از فلسطین را حفظ خواهیم کرد

رئیس‌جمهور اسبق آفریقای جنوبی در نشستی در دوحه از کاهش حمایت از فلسطین ابراز نگرانی کرد و از اصرار آفریقای جنوبی برای ادامه حمایت از مسأله فلسطین بنا به خط‌مشی «نلسون ماندلا» سخن گفت.