• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

واکنش روسیه به بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ایران

نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی اعلام کرد که بازرسی بازرسان آژانس از سایت های ایرانی ارتباطی با برنامه های نظامی ندارد.