• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

تصمیم جالب IOC برای استفاده از ۲ پرچمدار در مراسم افتتاحیه

کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد برای برابری جنسیتی در بازی‌های المپیک از دو پرچمدار در مراسم افتتاحیه استفاده می شود.