• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

کارنامه کنی دالگلیش به بهانه 69 سالگی

امروز سالروز تولد کنی دالگلیش اسطوره باشگاه لیورپول انگلیس است و او امروز 69 ساله شد.