• ایران
  • دوشنبه ، 29 دی 1399

کارنامه کنی دالگلیش به بهانه 69 سالگی

امروز سالروز تولد کنی دالگلیش اسطوره باشگاه لیورپول انگلیس است و او امروز 69 ساله شد.