• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

درخواست رسمی فدراسیون جهانی برای حضور هندبال ساحلی در المپیک ۲۰۲۴

فدراسیون جهانی پیشنهاد داد هندبال ساحلی به بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس اضافه شود.