• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400
news-details

جلسه فعالان کارگری ساختمان با آقای مطهری

نشست چند تن ا ز فعالان کارگری ساختمانی تهران با آقای علی مطهری نماینده پیشین مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی و کاندیدای شورای شهر تهران.

#علی ـمطهری

#طهران ـمطهر

#کاندیدای ـانتخابات ـشورای ـشهرـتهران

#ستادـمردمی ـحامیان ـ #علی ـمطهری

#انتخابات ـ1400

  • برچسب ها
اخبار مرتبط

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه