• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400
news-details

حمایت انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران از علی مطهری

حمایت انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان تهران از علی مطهری

اعلام رسمی حمایت انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان  تهران از علی مطهری

#علی ـمطهری

#طهران ـمطهر

#کاندیدای ـانتخابات ـشورای ـشهرـتهران

#ستادـمردمی ـحامیان ـ #علی ـمطهری

#انتخابات ـ1400

اخبار مرتبط

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه