• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

هیچ داروی ضدکرونایی به مرحله تایید نرسیده است/ مردم به شایعات توجه نکنند

در حالی که جامعه نگران عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا است، برخی ادعای کردند که به تولید داروی درمان این بیماری دست یافتند. این دارو با عنوان O 124 در فضای مجازی معرفی شده است.