• ایران
  • پنجشنبه ، 3 تیر 1400

تولید روزانه پنج‌هزار بسته محصولات ضدعفونی در دانشگاه آزاد

خط تولید انبوه محصولات بخور اوکال و ژل های ضدعفونی کننده با تیراژ روزانه پنج‌هزار بسته، طی هفته‌های آینده به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهرقدس راه‌اندازی می شود.